Interessante websites, PowerPoint Presentaties en Prezies!

Presentaties  van Henry Honné, oprichter Gezondheidscentrum Honné te Horn en vrijwillige bij Breincafé Horn

Presentatie Michel Schoneberg, Coördinator Hersenletselteam Limburg.

Presentatie Julia Kowalzyc, deelneemster Breincafé Horn

Presentatie Chris Schmeetz, Sportfysio bij Gezondheidscentrum Honné

Presentatie Karin Cox, Logopediste in Gezondheidscentrum Honné

Presentatie Synthese

Presentatie Huis van de Zorg

Presentatie VAL Apotheken

Presentatie RAP / Niels Peeters

Presentatie Barbara Vaessen, secretaresse bij Gezondheidscentrum Honné

Presentatie Michel Drok, Van Dort Letselschade

Presentatie Alma Tadema, NuNazorg

Presentatie  Kirsten Peelen-van Olst, Master Neurorevalidatie en Innovatie i.o.

Presentatie  Yvonne Reijnders, Synthese